Welcome to Henan Sinotech!
Chinese english French Japanese Korean Russian

Henan Sinotech Import&Export Corporation Limited

Marketing Office:(Zhengzhou Customs Building East) No.260,Dongming Road,Zhengzhou,Henan Province,PR.China

Zip code:450008

R&D center:(Zhengzhou University)No.75,Daxue Road,Zhengzhou,Henan Province

Tel:+86-0371-86181678

Fax:+86-0371-86189866

E-mail:info@hasinotech.com

Web:www.hasinotech.com

map_c_03.jpg